ดินแดนอารยธรรมทิเบต กานหนาน ชิงไห่ 6วัน

39,900 บาท

เจดีย์มิลาเรปะ ทุ่งหญ้าซางเคอ อุทยานธรณีกุ้ยเต๋อ อารามลาปูเล็ง ทะเลสาบเกลือชาข่า ทุ่งดอกมัสตาร์ดเทือกเขาฉีเหลียน

รายละเอียดทัวร์จีน

เจดีย์มิลาเรปะ ทุ่งหญ้าซางเคอ อุทยานธรณีกุ้ยเต๋อ อารามลาปูเล็ง

ทะเลสาบเกลือชาข่า  ทุ่งดอกมัสตาร์ดเทือกเขาฉีเหลียน

      

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
29 มิถุนายน 2567 - 4 กรกฎาคม 2567
39,900 บาท
6,800 บาท
39,900 บาท
เต็ม
6 กรกฎาคม 2567 - 11 กรกฎาคม 2567
39,900 บาท
6,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
13 กรกฎาคม 2567 - 18 กรกฎาคม 2567
39,900 บาท
6,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
20 กรกฎาคม 2567 - 25 กรกฎาคม 2567
39,900 บาท
6,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
28 กรกฎาคม 2567 - 2 สิงหาคม 2567
39,900 บาท
6,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
10 สิงหาคม 2567 - 15 สิงหาคม 2567
39,900 บาท
6,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
17 สิงหาคม 2567 - 22 สิงหาคม 2567
39,900 บาท
6,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
29 มิ.ย. 2567 - 4 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39900 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39900 บาท
สถานะ
เต็ม
6 ก.ค. 2567 - 11 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39900 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39900 บาท
สถานะ
รับได้
13 ก.ค. 2567 - 18 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39900 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39900 บาท
สถานะ
รับได้
20 ก.ค. 2567 - 25 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39900 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39900 บาท
สถานะ
รับได้
28 ก.ค. 2567 - 2 ส.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39900 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39900 บาท
สถานะ
รับได้
10 ส.ค. 2567 - 15 ส.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39900 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39900 บาท
สถานะ
รับได้
17 ส.ค. 2567 - 22 ส.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39900 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39900 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง