กานหนาน “THE ROCK ROAD” 8วัน

58,800 บาท

อารามลาปูเล็ง  ทุ่งหญ้าซางเคอ  ทะเลสาบฮวาหู  เมืองหินจาก่าน่า สถานที่ลับแห่งสุดท้ายในกานหนาน”Rock Road”  อุทยานกวนเอ๋อโก่ว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

กานหนาน “THE ROCK ROAD”

  • อารามลาปูเล็ง
  • ทุ่งหญ้าซางเคอ
  • ทะเลสาบฮวาหู
  • เมืองหินจาก่าน่า
  • สถานที่ลับแห่งสุดท้ายในกานหนาน”Rock Road”
  • อุทยานกวนเอ๋อโก่ว
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง
  • สายการบินไทย

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
17 กรกฎาคม 2567 - 24 กรกฎาคม 2567
58,800 บาท
10,800 บาท
58,800 บาท
เต็ม
18 สิงหาคม 2567 - 25 สิงหาคม 2567
58,800 บาท
10,800 บาท
58,800 บาท
รับได้
6 กันยายน 2567 - 13 กันยายน 2567
58,800 บาท
10,800 บาท
58,800 บาท
รับได้
13 กันยายน 2567 - 20 กันยายน 2567
58,800 บาท
10,800 บาท
58,800 บาท
รับได้
17 ก.ค. 2567 - 24 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
58,800 บาท
พักเดี่ยว
10,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
58,800 บาท
สถานะ
เต็ม
18 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567
ผู้ใหญ่
58,800 บาท
พักเดี่ยว
10,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
58,800 บาท
สถานะ
รับได้
6 ก.ย. 2567 - 13 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
58,800 บาท
พักเดี่ยว
10,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
58,800 บาท
สถานะ
รับได้
13 ก.ย. 2567 - 20 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
58,800 บาท
พักเดี่ยว
10,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
58,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง