อุทยานหวงหลง ดินแดนเทพนิยายจิ่วจ้ายโกว 5วัน 4คืน

โปรดสอบถาม

บุกแดนมังกรเหลืองหวงหลง ตื่นตาไปกับดินแดนเทพนิยาย 'จิ่วจ้ายโกว' ชมทะเลสาบ Long Lake และทะเลสาบกระจก

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง