BLOSSOM XINJIANG อูหลู่มูฉี จิงเหอ อี้หนิง นาราถี 8วัน

64,800 บาท

เส้นทางพิเศษเที่ยวตามฤดูกาล ทุ่งดอกแอปริคอต ทะเลสาบไซลีมู ตรอกกวอจื่อโกว แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ ทุ่งหญ้านาราถี พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

BLOSSOM XINJIANG อูหลู่มูฉี จิงเหอ อี้หนิง นาราถี 8วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

อูหลู่มูฉี จิงเหอ อี้หนิง นาราถี

>ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ แกรนด์แคนยอน ตู๋ซานจื่อ

>ชมทะเลสาบไซลีมู ในฤดูร้อนทิวทัศน์รอบทะเลสาบอุดมด้วยทุ่ง หญ้าเขียวขจี

>ชมดอกแอปริคอต ความสวยงามของดอกไม้บานสะพรั่ง 

>ชมทุ่งหญ้านาราถี ทุ่งหญ้าสีเขียวขจีและเต็มไปด้วยต้นอัลไพน์ตามธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของท้องทุ่งหญ้า

>นั่งรถไฟความเร็วสูง

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
13 เมษายน 2567 - 20 เมษายน 2567
64,800 บาท
7,800 บาท
64,800 บาท
เต็ม
20 เมษายน 2567 - 27 เมษายน 2567
64,800 บาท
7,800 บาท
64,800 บาท
เต็ม
13 เม.ย. 2567 - 20 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
64,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
64,800 บาท
สถานะ
เต็ม
20 เม.ย. 2567 - 27 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
64,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
64,800 บาท
สถานะ
เต็ม

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง