AUTUMN KANAS อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน เหอมู่ คานาสือ คาลามาอี้ 8วัน

69,900 บาท

ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานคานาสือ หมู่บ้านโบราณเหอมู่ แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ สายการบินไทย และเที่ยวบินภายใน 2 ขา พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน เหอมู่ คานาสือ คาลามาอี้ 

ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี สายการบินไทย และเที่ยวบินภายใน 2 ขา  พักโรงแรม 4-5 ดาว

ไม่ลงร้านรัฐบาล อุทยานคานาสือ หมู่บ้านโบราณเหอมู่ แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ

 

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
19 กันยายน 2567 - 26 กันยายน 2567
69,900 บาท
12,800 บาท
69,900 บาท
รับได้
19 ก.ย. 2567 - 26 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
69900 บาท
พักเดี่ยว
12800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
69900 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง