SUMMER XINJIANG อูหลู่มู่ฉี ขุยถุน อี้หนิง เท่อเค่อซือ 8วัน7คืน

65,800บาท

อูหลู่มู่ฉี อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน ตระการตาทุ่งหญ้าคาลาจุ้น อลังการแกรนด์แคนยอน ทะเลสาบไซลีมู ตื่นตาไปกับท้องทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขาแม่น้ำอีหลี ไม่ลงร้านรัฐบาล

SUMMER XINJIANG อูหลู่มู่ฉี ขุยถุน อี้หนิง เท่อเค่อซือ 8วัน7คืน

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ขุยถุน อี้หนิง เท่อเค่อซือ 8วัน

  • เทือกเขาเทียนซานเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเอเชียกลาง ยอดที่สูงที่สุดคือ เจงิชโชกูซู  พื้นที่ที่มีทิวทัศน์งดงาม ได้แก่หิมะและภูเขาหิมะที่มียอดปกคลุมด้วยน้ำแข็ง ป่าและทุ่งหญ้าที่บริสุทธิ์
  • แกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่ ภูเขาสีแดง เป็นดินแดนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาหลายล้านปี อันเนื่องจากการไหลเซาะของน้ำหิมะที่ไหลผ่านจากภูเขาเทียนซาน ใต้จรดเหนือมีความยาว 20 กิโลเมตร
  • ทะเลสาบไซลีมู ( Sayram Lake )   เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมณฑลซินเจียง เกิดจากการบิดตัวของแนวเทือกเขาหิมาลัย ทำให้บริเวณนี้มีการยุบตัวและเกิดเป็นทะเลสาบเมื่อ 70 ล้านปีก่อน
  • ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าแห่งนี้ตั้งอยู่สูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,600 – 2,000 เมตร จึงทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
  • ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู  ด้วยชั้นหินที่ทับถมกัน และมีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี
  • ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ตื่นตาไปกับท้องทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขาแม่น้ำอีหลี

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
8 มิถุนายน 2567 - 15 มิถุนายน 2567
65,800 บาท
10,800 บาท
65,800 บาท
รับได้
15 มิถุนายน 2567 - 22 มิถุนายน 2567
65,800 บาท
10,800 บาท
65,800 บาท
รับได้
16 มิถุนายน 2567 - 23 มิถุนายน 2567
65,800 บาท
10,800 บาท
65,800 บาท
รับได้
20 กรกฎาคม 2567 - 27 กรกฎาคม 2567
69,800 บาท
12,800 บาท
69,800 บาท
รับได้
21 กรกฎาคม 2567 - 28 กรกฎาคม 2567
69,800 บาท
12,800 บาท
69,800 บาท
รับได้
8 มิ.ย. 2567 - 15 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
65800 บาท
พักเดี่ยว
10800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
65800 บาท
สถานะ
รับได้
15 มิ.ย. 2567 - 22 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
65800 บาท
พักเดี่ยว
10800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
65800 บาท
สถานะ
รับได้
16 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
65800 บาท
พักเดี่ยว
10800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
65800 บาท
สถานะ
รับได้
20 ก.ค. 2567 - 27 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
69800 บาท
พักเดี่ยว
12800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
69800 บาท
สถานะ
รับได้
21 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
69800 บาท
พักเดี่ยว
12800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
69800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง