ทัวร์อู่ฮั่น เขาอู่ตังซาน เสินหนงเจี้ย จิงโจว 6 วัน 5คืน

โปรดสอบถาม

ท่องเที่ยวเส้นทางมรดกโลก ดินแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจี้ย”“เขาบู๊ตึ๊ง” ดินแดนสุขาวดี สักการะเทพเจ้าเสวียนอู่ ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

มนต์เสน่ห์ยูนนาน กุ้ยโจว คุนหมิง โหลวผิง ซิ่งยี่ 5 วัน 4 คืน

  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ จุดไฮไลท์เขาบู๊ตึ้ง
  • ชม เสินหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง
  • อุทยานเสินหนงติ่ง ” เขตป่าเสินหนงเจี้ย”
  • ชม ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว
  • พัก 5 ดาว ทุกคืน
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
07-12 มีนาคม 2563
35,800
6,800
-
รับได้
21-26 มีนาคม 2563
35,800
6,800
-
รับได้
07-12 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่
35,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
21-26 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่
35,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง