ฉางไป๋ซาน แช่ออนเซ็น หมู่บ้านหิมะแรก ฮาร์บิ้น 8วัน

59,800 บาท

แช่น้ำพุร้อนท่ามกลางแม่คะนิ้งสนุกสนานกับการนั่งแพยางสไลด์ไปตามทะเลสาบน้ำแข็ง เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง

รายละเอียดทัวร์จีน

อาบน้ำแร่ท่ามกลางแม่คะนิ้ง ชมหมู่บ้านหิมะแรกของจีน ชมเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง

  • เที่ยว ฉางไป๋ซาน อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นท่ามกลางแม่คะนึ๊ง
  • เที่ยว อุทยานภูมิศาสตร์จิ้งป๋อหู ชมทะเลสาบกระจกเงา ทะเลสาบที่ใหญ่อันดับหนึ่งของจีน
  • เที่ยว เมืองฮาร์บิน ชมกิจกรรมบนน้ำแข็งที่แสนสนุก ไม่ว่าจะเป็นบันไดน้ำแข็งหรือแคร่เลื่อนหิมะ
  • ชม เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ตื่นตาตื่นใจไปกับก้อนน้ำแข็งยักษ์ที่ถูกเนรมิตรให้เป็นรูปร่างต่างๆ ในแบบที่คาดไม่ถึง
  • สนุกสนานกับการนั่งแพยาง
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
30-12-2023
62,800
13,800
62,800
รับได้
06-01-2024
59,800
12,800
59,800
รับได้
13-01-2024
59,800
12,800
59,800
รับได้
20-01-2024
59,800
12,800
59,800
รับได้
30-12-2023
ผู้ใหญ่
62,800
พักเดี่ยว
13,800
เด็ก 2-11 ปี
62,800
สถานะ
รับได้
06-01-2024
ผู้ใหญ่
59,800
พักเดี่ยว
12,800
เด็ก 2-11 ปี
59,800
สถานะ
รับได้
13-01-2024
ผู้ใหญ่
59,800
พักเดี่ยว
12,800
เด็ก 2-11 ปี
59,800
สถานะ
รับได้
20-01-2024
ผู้ใหญ่
59,800
พักเดี่ยว
12,800
เด็ก 2-11 ปี
59,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง