เจาะลึก ปากีสถาน 12วัน10คืน

88,800 บาท

ดินแดนอารยธรรม เส้นทางคาราโครัมไฮเวย์  Eight Wonder of the world ช่วงAutumnฤดูใบไม้เปลี่ยนสี สวรรค์ของนักถ่ายภาพ

รายละเอียดทัวร์จีน

Autumn Grand Pakistan  12วัน 10 คืน 

คาราโครัมไฮเวย์  Eight Wonder of the world

ดินแดนอารยธรรม เส้นทางพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก สวรรค์ของนักถ่ายภาพ

 

 

เดินทางช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน

วันที่ เส้นทาง พัก
1 26 OCT 22 กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด

TG349   BKK-ISB  19.00-22.10

Blue Area : De pape
2 27 OCT 22 อิสลามาบัด – กิลกิต Gilgit lodge hotel
3 28 OCT 22 กิลกิต – กากูช – กูปิส  – ทะเลสาบคาลทิ – หมู่บ้านฟานเดอร์ Blossom Inn
4 29 OCT 22 กูปิส – กิลกิต – ฮุนซ่า – วิวยอดเขาคาราโปชิ – ฮุนซ่า Eagle’s Nest Hotel
5 30 OCT 22 ทะเลสาบอัตตาบัด – ทะเลสาบบอริท – ธารน้ำแข็งพาสสุ Ambassador Passu hotel
6 31 OCT 22 พาสสุ – จุดชมวิวพาสสุ – ด่านชายแดนคุณจีราบ Ambassador Passu hotel
7 1 NOV 22 พาสสุ – สะพานแขวน – ป้อมอัลติ – ป้อมบัลติ – คาริมาบัด Roomi Dastaan hotel
8 2 NOV 22 คาริมาบัด – หุบเขานาการ์ – ธารน้ำแข็งฮ๊อปเปอร์ – กิลกิต Gilgit lodge hotel
9 3 NOV 22 กิลกิต– พระพุทธรูปผาแกะสลัก– นังกาปาร์บัต–ชีลาส Shangrila Chilas hotel
10 4 NOV 22 ชีลาส –  มันเซ-รา  –  บีชาม Karakoram hotel
11 5 NOV 22 มันเซ-รา  – ตักศิลา  –  อิสลามาบัด   –  มัสยิดไฟซาล

TG350  ISB-BKK  23.20-06.15+1

บนเครื่องบิน
12 6 NOV 22 เวลา 06.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ _
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
26-10-2022
88,800
13,800
88,800
รับได้
26-10-2022
ผู้ใหญ่
88,800
พักเดี่ยว
13,800
เด็ก 2-11 ปี
88,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง