เจาะลึก ปากีสถาน 12วัน10คืน

88,800 บาท

ดินแดนอารยธรรม เส้นทางคาราโครัมไฮเวย์  Eight Wonder of the world ช่วงAutumnฤดูใบไม้เปลี่ยนสี สวรรค์ของนักถ่ายภาพ

รายละเอียดทัวร์จีน

Autumn Grand Pakistan  12วัน 10 คืน 

คาราโครัมไฮเวย์  Eight Wonder of the world

ดินแดนอารยธรรม เส้นทางพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก สวรรค์ของนักถ่ายภาพ

 

 

เดินทางช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน

วันที่เส้นทางพัก
126 OCT 22กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด

TG349   BKK-ISB  19.00-22.10

Blue Area : De pape
227 OCT 22อิสลามาบัด – กิลกิตGilgit lodge hotel
328 OCT 22กิลกิต – กากูช – กูปิส  – ทะเลสาบคาลทิ – หมู่บ้านฟานเดอร์Blossom Inn
429 OCT 22กูปิส – กิลกิต – ฮุนซ่า – วิวยอดเขาคาราโปชิ – ฮุนซ่าEagle’s Nest Hotel
530 OCT 22ทะเลสาบอัตตาบัด – ทะเลสาบบอริท – ธารน้ำแข็งพาสสุAmbassador Passu hotel
631 OCT 22พาสสุ – จุดชมวิวพาสสุ – ด่านชายแดนคุณจีราบAmbassador Passu hotel
71 NOV 22พาสสุ – สะพานแขวน – ป้อมอัลติ – ป้อมบัลติ – คาริมาบัดRoomi Dastaan hotel
82 NOV 22คาริมาบัด – หุบเขานาการ์ – ธารน้ำแข็งฮ๊อปเปอร์ – กิลกิตGilgit lodge hotel
93 NOV 22กิลกิต– พระพุทธรูปผาแกะสลัก– นังกาปาร์บัต–ชีลาสShangrila Chilas hotel
104 NOV 22ชีลาส –  มันเซ-รา  –  บีชามKarakoram hotel
115 NOV 22มันเซ-รา  – ตักศิลา  –  อิสลามาบัด   –  มัสยิดไฟซาล

TG350  ISB-BKK  23.20-06.15+1

บนเครื่องบิน
126 NOV 22เวลา 06.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ_
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
26 ตุลาคม 2565 - 5 พฤศจิกายน 2565
88,800 บาท
13,800 บาท
88,800 บาท
รับได้
26 ต.ค. 2565 - 5 พ.ย. 2565
ผู้ใหญ่
88,800 บาท
พักเดี่ยว
13,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
88,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง