SAKURA BLOSSOM ชิงเต่า เยียนไถ เผิงไหล 6วัน5คืน

39,900 บาท

เมืองตากอากาศ สวิตเซอร์แลนด์แห่งโลกตะวันออก ชมชวนซากุระ ดินแดนเบียร์ดังระดับโลกกลิ่นอายเยอรมัน พักโรงแรม 5 ดาว

รายละเอียดทัวร์จีน

ชิงเต่า เมืองตากอากาศ สวิตเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก
ดินแดนเบียร์ระดับโลก  บรรยากาศยุโรป

  • ชมซากุระแห่ง นครชิงเต่า
  • ชมภูเขาเยียนไถ ล้อมรอบด้วยทะเลสามด้าน
  • เดินชมสะพานจ้านเฉียว สะพานทอดยาวไปกลางทะเล
  • จิบเบียร์พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่า กลิ่นอายเยอรมัน
  • ชมจตุรัสอู่ซื่อ (จตุรัสห้าสี่) ริมทะเลขนาดใหญา

พิเศษ ! พัก 5 ดาวทุกคืน

พิเศษ ! ไม่ลงร้านรัฐบาล

 

 

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
12-17 เมษายน 2563
39,900
6,800
-
รับได้
12-17 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง