มณฑลซานตง ชิงเต่า เหวยฝาง เยียนไถ เผิงไหล 6 วัน

36,880 บาท

ชมดอกซากุระที่ สวนสาธารณะจงซาน ชมสะพานจ้านเฉียว เขาเหลาซาน จัตุรัสอู่ซื่อ

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง