UNSEEN เกาหลีเหนือ ตามรอย จูมง แห่งอาณาจักรโกคูรยอ 7วัน 6คืน

55,900 บาท

อนุสาวรีย์มันซูแด ชายแดนสองเกาหลี (DMZ) นั่งรถไฟใต้ดิน ตามรอย จูมง ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรโกคูรยอ

รายละเอียดทัวร์จีน

เจาะลึกกรุงเปียงยาง –เฮียงซาน –เคซอง –เขากุมกั่งซาน

เปิดประสบการณ์ใหม่ ดินแดนเร้นลับหลังม่านโสมแดง

  • อนุสาวรีย์มันซูแด ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่
  • ชายแดนสองเกาหลี (DMZ)  เขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
  • เปิดประสบการณ์ นั่งรถไฟใต้ดิน กรุงเปียงยาง
  • ตามรอย จูมง ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรโกคูรยอ
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
16-22 เมษายน 2563
55,900
7,000
-
รับได้
16-22 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
55,900
พักเดี่ยว
7,000
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง