ทัวร์เจาะลึกเกาหลีเหนือ เยือนดินแดนเร้นลับโสมแดง 6วัน 4คืน

49,900 บาท

อนุสาวรีย์มันซูแด ชายแดนสองเกาหลี ดินแดนลี้ลับหลังม่าน นั่งรถไฟใต้ดิน กายกรรมเปียงยาง พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง

รายละเอียดทัวร์จีน

เจาะลึกเกาหลีเหนือ กรุงเปียงยาง-เฮียงซาน-เคซอง-วอนซาน 6 วัน 4 คืน

  • อนุสาวรีย์มันซูแด ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่
  • ชายแดนสองเกาหลี (DMZ)  เขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
  • เปิดประสบการณ์ นั่งรถไฟใต้ดิน กรุงเปียงยาง
  • พิเศษชม กายกรรมเปียงยาง ของเกาหลีเหนือ
  • ชม พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง เมืองเสิ่นหยาง อดีตราชธานีของจีน
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
15 – 21 ตุลาคม 2563
49,900
4,800
-
รับได้
20 – 26 ตุลาคม 2563
49,900
4,800
-
รับได้
22 – 28 ตุลาคม 2563
49,900
4,800
-
รับได้
15 – 21 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
49,900
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
20 – 26 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
49,900
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
22 – 28 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
49,900
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง