เจาะลึก SHANTOU 5 วัน

38,800 บาท

ศาลเจ้ามังกรขียว เพื่อความเป็นสิริมงคล ศาลเจ้าเล่งแชเอี๊ยะ วัดไคหยวนซึ่งเดิมมีชื่อว่า "วัดกานลู่" สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เกาะหม่าสือ สักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม

เจาะลึก SHANTOU 5 วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

ท่องเที่ยวทัวร์จีน แบบVIP SHANTOU 5วัน

ซัวเถา แต้จิ๋ว เท่งไฮ้ เกาะหม่าสือ

>>ศาลเจ้ามังกรขียว เพื่อความเป็นสิริมงคล ศาลเจ้าเล่งแชเอี๊ยะ คือเทพารักษ์ ผู้รักษาบ่อน้ำทิพย์ประจำวัด

>>นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดไคหยวนชื่อเดิมว่า”วัดกานลู่” เป็นวัดโบราณที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงของจีนทางตอนใต้

>>สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

>>เกาะหม่าสือ สักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม

>>ชมกำแพงเมืองโบราณ เป็นกำแพงที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
13 สิงหาคม 2566 - 17 สิงหาคม 2566
บาท
บาท
บาท
บาท
3 กันยายน 2566 - 7 กันยายน 2566
บาท
บาท
บาท
บาท
22 ตุลาคม 2566 - 26 ตุลาคม 2566
บาท
บาท
บาท
บาท
19 พฤศจิกายน 2566 - 23 พฤศจิกายน 2566
บาท
บาท
บาท
บาท
3 ธันวาคม 2566 - 7 ธันวาคม 2566
บาท
บาท
บาท
บาท
10 ธันวาคม 2566 - 14 ธันวาคม 2566
บาท
บาท
บาท
บาท
13 ส.ค. 2566 - 17 ส.ค. 2566
ผู้ใหญ่
บาท
พักเดี่ยว
บาท
เด็ก 2-11 ปี
บาท
สถานะ
บาท
3 ก.ย. 2566 - 7 ก.ย. 2566
ผู้ใหญ่
บาท
พักเดี่ยว
บาท
เด็ก 2-11 ปี
บาท
สถานะ
บาท
22 ต.ค. 2566 - 26 ต.ค. 2566
ผู้ใหญ่
บาท
พักเดี่ยว
บาท
เด็ก 2-11 ปี
บาท
สถานะ
บาท
19 พ.ย. 2566 - 23 พ.ย. 2566
ผู้ใหญ่
บาท
พักเดี่ยว
บาท
เด็ก 2-11 ปี
บาท
สถานะ
บาท
3 ธ.ค. 2566 - 7 ธ.ค. 2566
ผู้ใหญ่
บาท
พักเดี่ยว
บาท
เด็ก 2-11 ปี
บาท
สถานะ
บาท
10 ธ.ค. 2566 - 14 ธ.ค. 2566
ผู้ใหญ่
บาท
พักเดี่ยว
บาท
เด็ก 2-11 ปี
บาท
สถานะ
บาท

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง