เจาะลึก SHANTOU 5 วัน

38,800 บาท

ศาลเจ้ามังกรขียว เพื่อความเป็นสิริมงคล ศาลเจ้าเล่งแชเอี๊ยะ วัดไคหยวนซึ่งเดิมมีชื่อว่า "วัดกานลู่" สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เกาะหม่าสือ สักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม

รายละเอียดทัวร์จีน

ท่องเที่ยวทัวร์จีน แบบVIP SHANTOU 5วัน

ซัวเถา แต้จิ๋ว เท่งไฮ้ เกาะหม่าสือ

>>ศาลเจ้ามังกรขียว เพื่อความเป็นสิริมงคล ศาลเจ้าเล่งแชเอี๊ยะ คือเทพารักษ์ ผู้รักษาบ่อน้ำทิพย์ประจำวัด

>>นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดไคหยวนชื่อเดิมว่า”วัดกานลู่” เป็นวัดโบราณที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงของจีนทางตอนใต้

>>สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

>>เกาะหม่าสือ สักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม

>>ชมกำแพงเมืองโบราณ เป็นกำแพงที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
13-08-2023
42800
8800
42800
รับได้
03-09-2023
42800
8800
42800
รับได้
22-10-2023
42800
8800
42800
รับได้
19-11-2023
42800
8800
42800
รับได้
03-12-2023
42800
8800
42800
รับได้
10-12-2023
42800
8800
42800
รับได้
13-08-2023
ผู้ใหญ่
42800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
42800
สถานะ
รับได้
03-09-2023
ผู้ใหญ่
42800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
42800
สถานะ
รับได้
22-10-2023
ผู้ใหญ่
42800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
42800
สถานะ
รับได้
19-11-2023
ผู้ใหญ่
42800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
42800
สถานะ
รับได้
03-12-2023
ผู้ใหญ่
42800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
42800
สถานะ
รับได้
10-12-2023
ผู้ใหญ่
42800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
42800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง