เจาะเวลาสู่ซานซี อู่อารยธรรมแม่น้ำเหลือง 13วัน 11คืน

69,900 บาท

เจาะลึกมณฑลซานซี จากเหนือสุดจรดใต้สุด ซานซีเป็นมณฑลที่สามารถอนุรักษ์โบราณสถานอายุกว่าพันปีของจีน

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง