บินตรงลี่เจียง IMPRESSION LIJIANG 6วัน 5คืน

34,800 บาท

ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอี้โหมว มรดกโลกเมืองเก่าลี่เจียง ธารน้ำขาวไป๋สุ่ยไถ ทะเลสาบลาซื่อไห่ วัดซงจ้านหลิน บินตรงลงลี่เจียง พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน บินตรงลงลี่เจียง จงเตียน 6วัน5คืน

พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

  • ชมเมืองโบราณลี่เจียง ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า ชมเมืองโบราณซู่เหอ 
  • ภูเขาหิมะมังกรหยก 
  • ชม การแสดงImpressions Lijiang Show 
  • ชม  ไป่สุ่ยเหอ(Baisuihe  Waterfall) หรือ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
  • ช่องแคบเสือกระโจน
  • ธารน้ำขาวไป๋สุ่ยไถ
  • ชมเมืองโบราณซู่เหอ
  • อุทยานลาซื่อไห่

สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
24 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
17 กุมภาพันธ์ 2567 - 22 กุมภาพันธ์ 2567
36,800 บาท
8,800 บาท
36,800 บาท
รับได้
7 มีนาคม 2567 - 12 มีนาคม 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
16 มีนาคม 2567 - 21 มีนาคม 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
24-02-2024
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
34,800
สถานะ
รับได้
17-02-2024
ผู้ใหญ่
36,800
พักเดี่ยว
8,800
เด็ก 2-11 ปี
36,800
สถานะ
รับได้
07-03-2024
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
34,800
สถานะ
รับได้
16-03-2024
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
34,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง