ทัวร์หวงซาน อูเจิ้น อวู่หยวน 8 วัน (พักหวงซาน1คืน)

59,900 บาท

ทะเลสาบพันเกาะเชียนเต่าหู มรดกโลกหงชุน ขึ้นเขาหวงซาน นั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรมระดับ 5ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์หวงซาน อูเจิ้น อวู่หยวน 8 วัน (พักหวงซาน1คืน)

รายละเอียดทัวร์จีน

พักโรงแรมระดับ 5ดาว  บนเขาหวงซาน 1 คืน

  • ชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้(หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำ นานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวย  งามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้
  • ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น  
  • นั่งเรือชมทะเลสาบเชียนเต่าหู
  • หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง篁岭古村จุดชมวิวระดับ AAAAA ในประเทศจีน
  • หมู่บ้านหงชุน  宏村Hongcun อีกหนึ่งหมู่บ้านมรดกโลก ที่ได้รับสมญาว่า “หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน”
  • เขาหวงซาน เป็น 1 ใน 10 ของยอดเขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามขึ้นชื่อของจีนและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจนองค์การสหประชาชาติยอมรับให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก
  • ชม ยอดเขากวงหมิงติ่ง
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง  

 

อุ่นใจไปกับเราแกรนด์ทัวร์

สอบถามทัวร์ต่างประเทศ 0863401100 / 0863402200

www.grandtour.co.th

www.grandtourchina.com

 

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
3 เมษายน 2567 - 10 เมษายน 2567
59,900 บาท
12,800 บาท
59,900 บาท
รับได้
6 เมษายน 2567 - 13 เมษายน 2567
59,900 บาท
12,800 บาท
59,900 บาท
เต็ม
18 พฤษภาคม 2567 - 25 พฤษภาคม 2567
59,900 บาท
12,800 บาท
59,900 บาท
รับได้
1 มิถุนายน 2567 - 8 มิถุนายน 2567
59,900 บาท
12,800 บาท
59,900 บาท
รับได้
3 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
59,900 บาท
พักเดี่ยว
12,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
59,900 บาท
สถานะ
รับได้
6 เม.ย. 2567 - 13 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
59,900 บาท
พักเดี่ยว
12,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
59,900 บาท
สถานะ
เต็ม
18 พ.ค. 2567 - 25 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
59,900 บาท
พักเดี่ยว
12,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
59,900 บาท
สถานะ
รับได้
1 มิ.ย. 2567 - 8 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
59,900 บาท
พักเดี่ยว
12,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
59,900 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง