ทัวร์หวงซาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 8 วัน (พักหวงซาน2คืน)

68,800 บาท

พักบนเขาหวงซาน หมู่บ้านมกดกโลกหงชุน นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านช้อป

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน เซียงไฮ้ หังโจว ถุนซี หวงซาน

ชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้(หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำ นานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวย  งามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้

นั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวงผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร

ชม“ทะเลสาบซีหู”  หรือ “ทะเลสาบตะวันตก” ตั้งอยู่ในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “ไข่มุกแห่งหางโจว”

ชมวัดหลิงอิ่น เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ของจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว

ชม ถนนโบราณ “ถุนซีเหล่าเจีย” ของเมืองเก่าถุนซี เมืองเก่าริมแม่น้ำที่มีเสน่ห์ตรงถนนโบราณกลางใจกลางเมือง  อันมีชื่อว่า “ถุนซีเหล่าเจีย”

 

อุ่นใจไปกับเราแกรนด์ทัวร์

สอบถามทัวร์ต่างประเทศ 0863401100 / 0863402200

www.grandtour.co.th

www.grandtourchina.com

 

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
5-11-2023
68,800
15,800
68,800
รับได้
19-11-2023
68,800
15,800
68,800
รับได้
03-12-2023
68,800
15,800
68,800
รับได้
5-11-2023
ผู้ใหญ่
68,800
พักเดี่ยว
15,800
เด็ก 2-11 ปี
68,800
สถานะ
รับได้
19-11-2023
ผู้ใหญ่
68,800
พักเดี่ยว
15,800
เด็ก 2-11 ปี
68,800
สถานะ
รับได้
03-12-2023
ผู้ใหญ่
68,800
พักเดี่ยว
15,800
เด็ก 2-11 ปี
68,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง