MARVELOUS หวงหลง จิ่วจ้ายโกวใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน

44,800 บาท

อุทยานหวงหลง อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ระบำทิเบต พิเศษ ! รวมรถเหมาในอุทยาน  พักโรงแรม 4-5 ดาว

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน MARVELOUS JIUZHAIGOU  อุทยานหวงหลง  อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว

โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ระบำทิเบต

พิเศษ ! รวมรถเหมาในอุทยาน  พักโรงแรม 4-5 ดาว

>ชมเมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้า

>ชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ ชมความสวยงามของภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน

>ชมโชว์ระบำพื้นเมืองของชาวทิเบต 

>ชมโชว์TOP SHOW OF SICHUAN การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก เป็นเอกลักษณ์และไฮไลท์ของเมืองเฉิงตู

>ช้อปปิ้งถนนควานจ่ายหรือซอยแคบ-กว้าง

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
26-10-2023
44,800
9,800
44,800
รับได้
26-10-2023
ผู้ใหญ่
44,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
44,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง