AUTUMN เฉิงตู ตันปา เต้าเฉิง อุทยานหย่าติง 8วัน

45,800บาท

ธรรมชาติพิสุทธิ์ อารยธรรมทิเบต ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย อุทยานสี่ดรุณี  ทุ่งหญ้าถ่ากง  อุทยานหย่าติง

รายละเอียดทัวร์จีน

ธรรมชาติพิสุทธิ์ อารยธรรมทิเบต ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย

อุทยานสี่ดรุณี  ทุ่งหญ้าถ่ากง  อุทยานหย่าติง

กำหนดการเดินทาง     

24 – 31 ตุลาคม 2566

26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566

2 – 9 พฤศจิกายน 2566

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
24-10-2023
49800
8800
49800
รับได้
26-10-2023
49800
8800
49800
รับได้
02-11-2023
45800
6800
45800
รับได้
24-10-2023
ผู้ใหญ่
49800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
49800
สถานะ
รับได้
26-10-2023
ผู้ใหญ่
49800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
49800
สถานะ
รับได้
02-11-2023
ผู้ใหญ่
45800
พักเดี่ยว
6800
เด็ก 2-11 ปี
45800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง