เฉิงตู ตันปา เต้าเฉิง หย่าติง 8วัน สายการบินTG

44,800บาท

ธรรมชาติพิสุทธิ์ อารยธรรมทิเบต ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย อุทยานสี่ดรุณี  ทุ่งหญ้าถ่ากง  อุทยานหย่าติง

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน ธรรมชาติพิสุทธิ์ อารยธรรมทิเบต ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย

อุทยานสี่ดรุณี  ทุ่งหญ้าถ่ากง  อุทยานหย่าติง

กำหนดการเดินทาง        14 – 21 กันยายน 2566

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
14-09-2023
44800
6800
44800
รับได้
14-09-2023
ผู้ใหญ่
44800
พักเดี่ยว
6800
เด็ก 2-11 ปี
44800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง