ทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา เต้าเฉิง หย่าติง 8วัน 7คืน

จองวันนี้ เพียง 39, 900 บาท

ชมอุทยานแห่งชาติย่าติง แชงกรีล่าผืนสุดท้าย สวรรค์ของนักถ่ายภาพ ดินแดนอารยธรรมทิเบต เขาสี่ดรุณี ชมความงามทะเลสาบสีฟ้าคราม

รายละเอียดทัวร์จีน

เฉินตู สี่ดรุณี ตันปา เต้าเฉิง หย่าติง ดินแดนแชงกรีล่าพื้นสุดท้าย

  • อุทยานหย่าติง  อุทยานอันงดงามไร้ที่ติ สมญานาม THE LAST SHANGRI – LA
  • อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ยอกเขาที่สูงเป็นอันดับสองในมณฑลเสฉวน
  • เมืองตันปา หมู่บ้านชาวทิเบตที่สวยที่สุดในโลก
  • เมืองซินตูเฉียว ดินแดนในฝันของนักถ่ายภาพ
  • พัก 5 ดาว ทุกคืน
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
  • บินการบินไทย
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
21 – 28 มีนาคม 2563
39,900
6,800
-
รับได้
1 – 8 เมษายน 2563
39,900
6,800
-
รับได้
12 – 19 เมษายน 2563
42,900
6,800
-
รับได้
9 – 16 พฤษภาคม 2563
39,900
6,800
-
รับได้
30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2563
39,900
6,800
-
รับได้
4 – 11 กรกฎาคม 2563
39,900
6,800
-
รับได้
25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563
39,900
6,800
-
รับได้
8 – 15 สิงหาคม 2563
39,900
6,800
-
รับได้
5 – 12 กันยายน 2563
39,900
6,800
-
รับได้
21 – 28 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
1 – 8 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
12 – 19 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
42,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
9 – 16 พฤษภาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
4 – 11 กรกฎาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
8 – 15 สิงหาคม 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
5 – 12 กันยายน 2563
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง