ทัวร์ทิเบต ลาซา พระราชวังโปตาลา ซีหนิง 7วัน 6คืน

โปรดสอบถาม

นั่งรถไฟ ลาซา-ซีหนิง สายที่สูงที่สุดในโลก พระราชวังโปตาลา ทะเลสาบยัมซอกยัมโค พื้นผิวน้ำฟ้าเทอร์ควอยซ์

รายละเอียดทัวร์จีน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง