เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน ลั่วเจี่ยซาน 5วัน4คืน

โปรดสอบถาม

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เกาะผู่โถวซาน ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผุ้ง ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว 

รายละเอียดทัวร์จีน

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เกาะผู่โถวซาน ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผุ้ง ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว 

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง