เบตง เที่ยวด้วยกัน ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 3 วัน 2คืน

13,800 บาท

6 ท่าน คอนเฟิร์มเดินทาง ตระการตากับแลนด์มาร์คใหม่ สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แวะชิมเฉาก๊วยกม.4 อร่อยระดับตำนาน

รายละเอียดทัวร์จีน

ปัตตานี ยะลา เบตง 3วัน 2คืน

” ใต้สุดสยาม อำเภอเบตง “

ตระการตากับแลนด์มาร์คใหม่ สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

เที่ยวโดยรถรถตู้VIP  พักโรงแรม4ดาว   6 ท่านการันตีเดินทาง

 • สักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนในปัตตานี
 • ชมเมืองเก่า ตลาดจีน หรือ กือดาจีนอ ตลอดสองฝั่งย่านเมืองเก่าปัตตานี
 • นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา เขตแดนที่ติดกับมาเลเซีย
 • ชม มัสยิดกรือเซะ อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ในปัตตานี
 • เดินชมรอบเมืองเบตง แวะถ่ายรูปกับตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • ชม Unsee จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง นั่งชมแสงแรกก่อนใครๆ
 • นำท่านเดินเฉิดฉายบน สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
 • นำท่านชม น้ำตกเฉลิิมพระเกียรติ พร้อมถ่ายรูปสวยๆคู่กับ สะพานแตปูซู
 • แวะชิม เฉาก๊วย กม.4 เฉาก๊วยดั้งเดิมต้นตำรับ อร่อยระดับตำนาน
 • ชม อุโมงค์ปิยะมิตร อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา
 • ชม สวนหมื่นบุปผา สวนดอกไม้เมืองหนางแห่งเดียวของภาคใต้
 • ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา ชม เกาะทวด เกาะน้ำจืดและเป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวด
 • นำชม สะพานยีลาปัน สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี
 • แวะซื้อของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดกิมหยง
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
16-18 พฤษภาคม 2564
13,800
2,500
-
รับได้
23-25 พฤษภาคม 2564
13,800
2,500
-
รับได้
30 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2564
13,800
2,500
-
รับได้
20-22 มิถุนายน 2564
13,800
2,500
-
รับได้
04-06 กรกฎาคม 2564
13,800
2,500
-
รับได้
26-28 กรกฎาคม 2564
13,800
2,500
-
รับได้
10-12 สิงหาคม 2564
13,800
2,500
-
รับได้
17-19 สิงหาคม 2564
13,800
2,500
-
รับได้
24-26 สิงหาคม 2564
13,800
2,500
-
รับได้
16-18 พฤษภาคม 2564
ผู้ใหญ่
13,800
พักเดี่ยว
2,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
23-25 พฤษภาคม 2564
ผู้ใหญ่
13,800
พักเดี่ยว
2,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
30 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2564
ผู้ใหญ่
13,800
พักเดี่ยว
2,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
20-22 มิถุนายน 2564
ผู้ใหญ่
13,800
พักเดี่ยว
2,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
04-06 กรกฎาคม 2564
ผู้ใหญ่
13,800
พักเดี่ยว
2,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
26-28 กรกฎาคม 2564
ผู้ใหญ่
13,800
พักเดี่ยว
2,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
10-12 สิงหาคม 2564
ผู้ใหญ่
13,800
พักเดี่ยว
2,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
17-19 สิงหาคม 2564
ผู้ใหญ่
13,800
พักเดี่ยว
2,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
24-26 สิงหาคม 2564
ผู้ใหญ่
13,800
พักเดี่ยว
2,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง