(กรุ๊ปส่วนตัว)เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูทับเบิก 3วัน2คืน

7,800 บาท

เขาค้อ ภูทับเบิก ชมทะเลหมอกสุดสายตา Unseen Thailand มัดรวมในทริปนี้ ชมพระธาตุผาซ่อนแก้ว 6ท่านเดินทาง

รายละเอียดทัวร์จีน

เพชรบูรณ์ ชมทะเลหมอก เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย 

รถตู้VIP |  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  | 6 ท่านเดินทาง

  • อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ โบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  • วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ไหว้พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ 
  • ดื่มกาแฟชมหมอก ณ ร้านกาแฟพิโน่ลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ 
  • ชมทะเลหมอก จุดชมวิวภูทับเบิก สวรรค์ใกล้แค่เอื้อม
  • หินร่องกล้าผาชูธง และ ลานหินปุ่ม จุดชมวิวเส้นทางสีเขียว
  • น้ำตกศรีดิษฐ์  ตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ เป็นน้ำตกหินชั้นขนาดใหญ่
  • แวะถ่ายรูปสวยๆ ณ แทนรักทะเลหมอก 
  • พระตำหนักเขาค้อ สักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก 
  • ทุ่งกังหันลม อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม 

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
21 มกราคม 2565 - 23 มกราคม 2565
7,800 บาท
3,500 บาท
7,800 บาท
รับได้
4 กุมภาพันธ์ 2565 - 6 กุมภาพันธ์ 2565
7,800 บาท
3,500 บาท
7,800 บาท
รับได้
18 กุมภาพันธ์ 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2565
7,800 บาท
3,500 บาท
7,800 บาท
รับได้
11 มีนาคม 2565 - 13 มีนาคม 2565
7,800 บาท
3,500 บาท
7,800 บาท
รับได้
25 มีนาคม 2565 - 27 มีนาคม 2565
7,800 บาท
3,500 บาท
7,800 บาท
รับได้
6 เมษายน 2565 - 8 เมษายน 2565
7,800 บาท
3,500 บาท
7,800 บาท
รับได้
13 เมษายน 2565 - 15 เมษายน 2565
7,800 บาท
3,500 บาท
7,800 บาท
รับได้
1 พฤษภาคม 2565 - 3 พฤษภาคม 2565
7,800 บาท
3,500 บาท
7,800 บาท
รับได้
22 พฤษภาคม 2567 - 24 พฤษภาคม 2567
21 ม.ค. 2565 - 23 ม.ค. 2565
ผู้ใหญ่
7800 บาท
พักเดี่ยว
3500 บาท
เด็ก 2-11 ปี
7800 บาท
สถานะ
รับได้
4 ก.พ. 2565 - 6 ก.พ. 2565
ผู้ใหญ่
7800 บาท
พักเดี่ยว
3500 บาท
เด็ก 2-11 ปี
7800 บาท
สถานะ
รับได้
18 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565
ผู้ใหญ่
7800 บาท
พักเดี่ยว
3500 บาท
เด็ก 2-11 ปี
7800 บาท
สถานะ
รับได้
11 มี.ค. 2565 - 13 มี.ค. 2565
ผู้ใหญ่
7800 บาท
พักเดี่ยว
3500 บาท
เด็ก 2-11 ปี
7800 บาท
สถานะ
รับได้
25 มี.ค. 2565 - 27 มี.ค. 2565
ผู้ใหญ่
7800 บาท
พักเดี่ยว
3500 บาท
เด็ก 2-11 ปี
7800 บาท
สถานะ
รับได้
6 เม.ย. 2565 - 8 เม.ย. 2565
ผู้ใหญ่
7800 บาท
พักเดี่ยว
3500 บาท
เด็ก 2-11 ปี
7800 บาท
สถานะ
รับได้
13 เม.ย. 2565 - 15 เม.ย. 2565
ผู้ใหญ่
7800 บาท
พักเดี่ยว
3500 บาท
เด็ก 2-11 ปี
7800 บาท
สถานะ
รับได้
1 พ.ค. 2565 - 3 พ.ค. 2565
ผู้ใหญ่
7800 บาท
พักเดี่ยว
3500 บาท
เด็ก 2-11 ปี
7800 บาท
สถานะ
รับได้
22 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง