เสฉวน-หูเป่ย ฉงชิ่ง ชื่อสุ่ย เอินซือ ลี่ชวน 8 วัน

48,800 บาท

มรดกโลกน้ำตกชื่อสุ่ย หุบเขาดำ ผาหินแกะสลัก ล่องเรืออูเจียง ถ้ำเถิงหลง

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน เที่ยวจีนแบบVIP ฉงชิ่ง ต้าจู๋ ชื่อสุ่ย เอินซือ ลี่ชวน 8 วัน

ผาหินแกะสลัก น้ำตกชื่อสุ่ย หุบเขาดำ ล่องเรืออูเจียง ถ้ำเถิงหลง

>>ชมขาหินแกะสลักเป่าติ่งซาน มีพระพุทธรูปหินแกะสลักที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์ถัง

>>ชมน้ำตกชื่อสุ่ย เป็นน้ำตกสายรุ้งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

>>ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำอูเจียง สองข้างทางของแม่น้ำมีภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม

>>อุทยานแห่งชาติถ้ำเถิงหลง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำชาติของเมืองจีน                                    

>>ชมสะพานโบราณฟงอวี่เฉียว เป็นสะพานที่สร้างด้วยไม้บริสุทธิ์ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในเอเชีย

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
2 กันยายน 2566 - 9 กันยายน 2566
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
21 ตุลาคม 2566 - 28 ตุลาคม 2566
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
4 พฤศจิกายน 2566 - 11 พฤศจิกายน 2566
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
3 ธันวาคม 2566 - 10 ธันวาคม 2566
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
02-09-2023
ผู้ใหญ่
48,800
พักเดี่ยว
8,800
เด็ก 2-11 ปี
48,800
สถานะ
รับได้
21-10-2023
ผู้ใหญ่
48,800
พักเดี่ยว
8,800
เด็ก 2-11 ปี
48,800
สถานะ
รับได้
04-11-2023
ผู้ใหญ่
48,800
พักเดี่ยว
8,800
เด็ก 2-11 ปี
48,800
สถานะ
รับได้
03-12-2023
ผู้ใหญ่
48,800
พักเดี่ยว
8,800
เด็ก 2-11 ปี
48,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง