เจาะลึกหูหนาน ฉางซา เสาซาน เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย 7วัน

49,800 บาท

เที่ยวแบบเจาะลึกมณฑลหูหนาน 7วัน พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว  «««««  ไม่ลงร้านรัฐบาล

« บ้านเก่าประธานเหมาเจ๋อตง

« ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง อายุมากกว่า 400ปี

« ขึ้น เขาเทียนเหมินซาน ชมประตูสวรรค์ สัมผัสระเบียงกระจก

« ชม แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย ท้าความเสียวโดยการข้ามสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในจีน

« เที่ยว อุทยานจางเจียเจี้ย ขึ้นเขาอวตาร เทียนจื่อซาน

« ขึ้น ลิฟท์แก้วไป่หลง

« ชมสองโชว์ โชว์เซียนกู่ฉิง ที่แสดงวัฒนธรรมและเรื่องราวของเมืองจางเจียเจี้ย

และ โชว์นางพญาจิ้งจอก

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
2 กันยายน 2566 - 8 กันยายน 2566
49,800 บาท
9,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
21 ตุลาคม 2566 - 27 ตุลาคม 2566
49,800 บาท
9,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
18 พฤศจิกายน 2566 - 24 พฤศจิกายน 2566
49,800 บาท
9,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
5 ธันวาคม 2566 - 11 ธันวาคม 2566
49,800 บาท
9,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
22 กุมภาพันธ์ 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2567
02-09-2023
ผู้ใหญ่
49,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
49,800
สถานะ
รับได้
21-10-2023
ผู้ใหญ่
49,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
49,800
สถานะ
รับได้
18-11-2023
ผู้ใหญ่
49,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
49,800
สถานะ
รับได้
05-12-2023
ผู้ใหญ่
49,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
49,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง