เส้นทางสายไหม-กานซู อูหลู่มู่ฉี หุบเขาสายรุ้ง หลันโจว 8วัน7คืน

69,800บาท

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป บินไฟลท์ภายใน นั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรมระดับห้าดาว

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เส้นทางสายไหม  หลันโจว  กานซู 8วัน7คืน

อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง กำแพงเมืองจีนด่านเจียอี้กวน หุบเขาสายรุ้งจางเย่ หลันโจว

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป

บินไฟลท์ภายใน นั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรมระดับห้าดาว

 

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
9 เมษายน 2567 - 16 เมษายน 2567
69,800 บาท
10,800 บาท
69,800 บาท
รับได้
11 เมษายน 2567 - 18 เมษายน 2567
69,800 บาท
10,800 บาท
69,800 บาท
รับได้
12 เมษายน 2567 - 19 เมษายน 2567
69,800 บาท
10,800 บาท
69,800 บาท
เต็ม
09-04-2024
ผู้ใหญ่
69,800
พักเดี่ยว
10800
เด็ก 2-11 ปี
69,800
สถานะ
รับได้
11-04-2024
ผู้ใหญ่
69,800
พักเดี่ยว
10800
เด็ก 2-11 ปี
69,800
สถานะ
รับได้
12-04-2024
ผู้ใหญ่
69,800
พักเดี่ยว
10800
เด็ก 2-11 ปี
69,800
สถานะ
เต็ม

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง