เส้นทางสายไหม-กานซู อูหลู่มู่ฉี หุบเขาสายรุ้ง หลันโจว 8วัน7คืน

68,800บาท

ทะเลสาบเทียนฉือ ถ้ำโม่เกา ขี่อูฐทะเลทรายหมิงซาซาน โอเอซิสสระวงพระจันทร์ โชว์ ANCIENT SOUND OF DUNHUANG กำแพงเมืองจีนเจียอี้กวน มหัศจรรย์หุบเขาสายรุ้ง ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ทะเลสาบเทียนฉือ  ถ้ำโม่เกา  ขี่อูฐทะเลทรายหมิงซาซาน

โอเอซิสสระวงพระจันทร์   โชว์ ANCIENT SOUND OF DUNHUANG  

กำแพงเมืองจีนเจียอี้กวน   มหัศจรรย์หุบเขาสายรุ้ง

บินไฟลท์ภายใน นั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรมระดับ4-5 ดาว

 

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
22 มิถุนายน 2567 - 29 มิถุนายน 2567
68,800 บาท
11,800 บาท
68,800 บาท
รับได้
21 กรกฎาคม 2567 - 28 กรกฎาคม 2567
69,800 บาท
11,800 บาท
69,800 บาท
รับได้
10 สิงหาคม 2567 - 17 สิงหาคม 2567
69,800 บาท
11,800 บาท
69,800 บาท
รับได้
7 กันยายน 2567 - 14 กันยายน 2567
69,800 บาท
11,800 บาท
69,800 บาท
รับได้
14 กันยายน 2567 - 21 กันยายน 2567
69,800 บาท
11,800 บาท
69,800 บาท
รับได้
19 ตุลาคม 2567 - 26 ตุลาคม 2567
69,800 บาท
11,800 บาท
69,800 บาท
รับได้
20 ตุลาคม 2567 - 27 ตุลาคม 2567
69,800 บาท
11,800 บาท
69,800 บาท
รับได้
9 พฤศจิกายน 2567 - 16 พฤศจิกายน 2567
68,800 บาท
11,800 บาท
68,800 บาท
รับได้
16 พฤศจิกายน 2567 - 23 พฤศจิกายน 2567
68,800 บาท
11,800 บาท
68,800 บาท
รับได้
22 มิ.ย. 2567 - 29 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
68,800 บาท
พักเดี่ยว
11800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
68,800 บาท
สถานะ
รับได้
21 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
69,800 บาท
พักเดี่ยว
11800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
69,800 บาท
สถานะ
รับได้
10 ส.ค. 2567 - 17 ส.ค. 2567
ผู้ใหญ่
69,800 บาท
พักเดี่ยว
11800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
69,800 บาท
สถานะ
รับได้
7 ก.ย. 2567 - 14 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
69,800 บาท
พักเดี่ยว
11800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
69,800 บาท
สถานะ
รับได้
14 ก.ย. 2567 - 21 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
69,800 บาท
พักเดี่ยว
11800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
69,800 บาท
สถานะ
รับได้
19 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
69,800 บาท
พักเดี่ยว
11800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
69,800 บาท
สถานะ
รับได้
20 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
69,800 บาท
พักเดี่ยว
11800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
69,800 บาท
สถานะ
รับได้
9 พ.ย. 2567 - 16 พ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
68,800 บาท
พักเดี่ยว
11800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
68,800 บาท
สถานะ
รับได้
16 พ.ย. 2567 - 23 พ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
68,800 บาท
พักเดี่ยว
11800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
68,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง