เส้นทางสายไหม-กานซู อูหลู่มู่ฉี หุบเขาสายรุ้ง หลันโจว 8วัน7คืน

66,800บาท

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป บินไฟลท์ภายใน นั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรมระดับห้าดาว

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เส้นทางสายไหม  หลันโจว  กานซู 8วัน7คืน

อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง กำแพงเมืองจีนด่านเจียอี้กวน หุบเขาสายรุ้งจางเย่ หลันโจว

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป

บินไฟลท์ภายใน นั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรมระดับห้าดาว

 

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
10-03-2024
66,800
10800
66,800
รับได้
17-03-2024
66,800
10800
66,800
รับได้
24-03-2024
66,800
10800
66,800
รับได้
31-03-2024
66,800
10800
66,800
รับได้
02-04-2024
66,800
10800
66,800
รับได้
11-04-2024
69,800
10800
69,800
รับได้
18-04-2024
66,800
10800
66,800
รับได้
09-05-2024
66,800
10800
66,800
รับได้
16-05-2024
66,800
10800
66,800
รับได้
30-05-2024
66,800
10800
66,800
รับได้
06-06-2024
66,800
10800
66,800
รับได้
10-03-2024
ผู้ใหญ่
66,800
พักเดี่ยว
10800
เด็ก 2-11 ปี
66,800
สถานะ
รับได้
17-03-2024
ผู้ใหญ่
66,800
พักเดี่ยว
10800
เด็ก 2-11 ปี
66,800
สถานะ
รับได้
24-03-2024
ผู้ใหญ่
66,800
พักเดี่ยว
10800
เด็ก 2-11 ปี
66,800
สถานะ
รับได้
31-03-2024
ผู้ใหญ่
66,800
พักเดี่ยว
10800
เด็ก 2-11 ปี
66,800
สถานะ
รับได้
02-04-2024
ผู้ใหญ่
66,800
พักเดี่ยว
10800
เด็ก 2-11 ปี
66,800
สถานะ
รับได้
11-04-2024
ผู้ใหญ่
69,800
พักเดี่ยว
10800
เด็ก 2-11 ปี
69,800
สถานะ
รับได้
18-04-2024
ผู้ใหญ่
66,800
พักเดี่ยว
10800
เด็ก 2-11 ปี
66,800
สถานะ
รับได้
09-05-2024
ผู้ใหญ่
66,800
พักเดี่ยว
10800
เด็ก 2-11 ปี
66,800
สถานะ
รับได้
16-05-2024
ผู้ใหญ่
66,800
พักเดี่ยว
10800
เด็ก 2-11 ปี
66,800
สถานะ
รับได้
30-05-2024
ผู้ใหญ่
66,800
พักเดี่ยว
10800
เด็ก 2-11 ปี
66,800
สถานะ
รับได้
06-06-2024
ผู้ใหญ่
66,800
พักเดี่ยว
10800
เด็ก 2-11 ปี
66,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง