เส้นทางสายไหม-กานซู อูหลู่มู่ฉี หุบเขาสายรุ้ง หลันโจว 8วัน7คืน

66,800บาท

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป บินไฟลท์ภายใน นั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรมระดับห้าดาว

รายละเอียดทัวร์จีน

เส้นทางสายไหม  หลันโจว  กานซู 8วัน7คืน

อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง กำแพงเมืองจีนด่านเจียอี้กวน หุบเขาสายรุ้งจางเย่ หลันโจว

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป

บินไฟลท์ภายใน นั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรมระดับห้าดาว

กำหนดการเดินทาง 

19-26 กันยายน 2566 

2- 9 พฤศจิกายน /  16 – 23 พฤศจิกายน 2566

 

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
19-09-2023
69800
8800
69800
รับได้
02-11-2023
66800
6800
66800
รับได้
16-11-2023
66800
6800
66800
รับได้
19-09-2023
ผู้ใหญ่
69800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
69800
สถานะ
รับได้
02-11-2023
ผู้ใหญ่
66800
พักเดี่ยว
6800
เด็ก 2-11 ปี
66800
สถานะ
รับได้
16-11-2023
ผู้ใหญ่
66800
พักเดี่ยว
6800
เด็ก 2-11 ปี
66800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง