WONDERFUL XINJIANG ทะเลสาบคานาสือ 10 วัน การบินไทย

79,900บาท

ตระการตาทุ่งหญ้า โตรกหินผา ทะเลสาบงามพิสุทธิ์ ชมทะเลสาบที่สวยงามและลึกลับ" สมกับที่ป่าแห่งนี้มี "ทะเลสาบคานาสือ" ชม ทะเลสาบไซลีมู น้ำสีฟ้าใสกับท้องฟ้าสีสด

รายละเอียดทัวร์จีน

WONDERFUL XINJIANG 10 วัน

อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน

ตระการตาทุ่งหญ้า โตรกหินผา ทะเลสาบงามพิสุทธิ์

ชม ทะเลสาบไซลีมู น้ำสีฟ้าใสกับท้องฟ้าสีสด

กำหนดการเดินทาง     

13 – 22  มิถุนายน 2566   

20 – 29  มิถุนายน 2566   

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
13-06-2023
79900
14800
79900
รับได้
20-06-2023
79900
14800
79900
รับได้
13-06-2023
ผู้ใหญ่
79900
พักเดี่ยว
14800
เด็ก 2-11 ปี
79900
สถานะ
รับได้
20-06-2023
ผู้ใหญ่
79900
พักเดี่ยว
14800
เด็ก 2-11 ปี
79900
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง