FAVOR XINJIANG อูหลู่มู่ฉี คานาสือ เท่อเค่อซือ อี้หนิง 10วัน

76,800บาท

รายการพิเศษตามฤดูกาล อุทยานคานาสือ หาดห้าสี ทะเลสาบไซลีมู แกรนด์แคนยอนตอันจี้ไห่ ทุ่งลาเวนเดอร์ อุทยานคาลาจุ้น พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

รายการพิเศษตามฤดูกาล พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

อุทยานคานาสือ  หาดห้าสี  ทะเลสาบไซลีมู

แกรนด์แคนยอนตอันจี้ไห่ ทุ่งลาเวนเดอร์ อุทยานคาลาจุ้น ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู   นั่งรถไฟความเร็วสูง

 

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
25 พฤษภาคม 2567 - 3 มิถุนายน 2567
76,800 บาท
10,800 บาท
76,800 บาท
รับได้
1 มิถุนายน 2567 - 10 มิถุนายน 2567
76,800 บาท
10,800 บาท
76,800 บาท
รับได้
7 มิถุนายน 2567 - 16 มิถุนายน 2567
76,800 บาท
10,800 บาท
76,800 บาท
รับได้
25-05-2024
ผู้ใหญ่
76800
พักเดี่ยว
10800
เด็ก 2-11 ปี
76800
สถานะ
รับได้
01-06-2024
ผู้ใหญ่
76800
พักเดี่ยว
10800
เด็ก 2-11 ปี
76800
สถานะ
รับได้
07-06-2024
ผู้ใหญ่
76800
พักเดี่ยว
10800
เด็ก 2-11 ปี
76800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง