เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ ตุนหวง ทูรูฟาน 8วัน7คืน

56,800บาท

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป ขี่อูฐไปชมสระน้ำวงพระจันทร์ นั่งรถไฟความเร็วสูง

รายละเอียดทัวร์จีน

เส้นทางสายไหม หลันโจว  กานซู 8วัน7คืน

หลันโจว หวู่เวย จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง ทูรูฟาน อูหลู่มู่ฉี

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป

กำหนดการเดินทาง 

15 – 22 กันยายน 2566

 27 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

10 – 17 พฤศจิกายน 2566

 

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
15 กันยายน 2566 - 22 กันยายน 2566
59,800 บาท
9,800 บาท
59,800 บาท
รับได้
27 ตุลาคม 2566 - 3 พฤศจิกายน 2566
59,800 บาท
9,800 บาท
59,800 บาท
รับได้
10 พฤศจิกายน 2566 - 17 พฤศจิกายน 2566
56,800 บาท
8,800 บาท
56,800 บาท
รับได้
24 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567
15 ก.ย. 2566 - 22 ก.ย. 2566
ผู้ใหญ่
59800 บาท
พักเดี่ยว
9800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
59800 บาท
สถานะ
รับได้
27 ต.ค. 2566 - 3 พ.ย. 2566
ผู้ใหญ่
59800 บาท
พักเดี่ยว
9800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
59800 บาท
สถานะ
รับได้
10 พ.ย. 2566 - 17 พ.ย. 2566
ผู้ใหญ่
56800 บาท
พักเดี่ยว
8800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
56800 บาท
สถานะ
รับได้
24 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง