EXPLORER YUNNAN คุนหมิง ลี่เจียง จงเตี้ยน 6วัน

34,800 บาท

UNESCO มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว แชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง สัมผัสรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล พัก 5 ดาว

รายละเอียดทัวร์จีน

เส้นทางสายใบชา  มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก  

แชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง  สัมผัสรถไฟความเร็วสูง 2 ขา ไม่ลงร้านรัฐบาล

  • ชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมตงปา
  • ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์จางอวี้โหมว
  • ชม สุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณแชงกรีล่า
  • ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก
  • ชมวัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฝอปิง
  • ชมไป๋สุ่ยเหอ ธารน้ำใสชั้นปูนขาว ในหมู่บ้านหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
  • ขอพรที่ วัดหยวนทง  เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง
  • โดยสายการบินไทย พัก โรงแรมระดับห้าดาว

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
15 เมษายน 2567 - 21 เมษายน 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
4 พฤษภาคม 2567 - 10 พฤษภาคม 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
17 พฤษภาคม 2567 - 23 พฤษภาคม 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
1 มิถุนายน 2567 - 7 มิถุนายน 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
20 กรกฎาคม 2567 - 26 กรกฎาคม 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
7 สิงหาคม 2567 - 13 สิงหาคม 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
17 กันยายน 2567 - 23 กันยายน 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
12 ตุลาคม 2567 - 18 ตุลาคม 2567
35,800 บาท
6,800 บาท
35,800 บาท
รับได้
18 ตุลาคม 2567 - 24 ตุลาคม 2567
35,800 บาท
6,800 บาท
35,800 บาท
รับได้
15-04-2024
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
34,800
สถานะ
รับได้
04-05-2024
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
34,800
สถานะ
รับได้
17-05-2024
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
34,800
สถานะ
รับได้
01-06-2024
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
34,800
สถานะ
รับได้
20-07-2024
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
34,800
สถานะ
รับได้
07-08-2024
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
34,800
สถานะ
รับได้
17-09-2024
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
34,800
สถานะ
รับได้
12-10-2024
ผู้ใหญ่
35,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
35,800
สถานะ
รับได้
18-10-2024
ผู้ใหญ่
35,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
35,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง