UNESCO HUBEI อู่ฮั่น เสินหนงเจี้ย บู๊ตึ้ง เซียงหยาง 7วัน

44,800 บาท

สัมผัสความงดงามเมืองอู่ฮั่น ชมสะพานสวรรค์ ชมรูปปั้นวัวเสินหนงล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงามและเงียบสงบ โปรพิเศษเอาใจผู้สูงวัย อายุ 70 ปี ขึ้นไปลดทันที 2,000 บาท

UNESCO HUBEI อู่ฮั่น เสินหนงเจี้ย บู๊ตึ้ง เซียงหยาง 7วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

               “ โปรพิเศษเอาใจผู้สูงอายุ 70ปี ขึ้นไปลดทันที 2000บาท”     

  • ชมหอกระเรียนเหลือง เป็นหอ1ใน3 ที่มีื่อเสียงของจีน
  • นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง
  • ล่องเรือชมเขื่อซานเสียต้าป้า เขื่อนยักษ์ที่ใหญ่โตที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจีน
  • ชมเสินหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง พื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงาม เงียบสงบ
  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาบู๊ตึ้ง เป็นที่ตั้งของตำหนักยอดเขาทอง หรือวัดวิหารทอง
  • ชมจื่อเซียวกงหรืออารามเมฆม่วง เป็นสถานที่ทำพิธีขอพร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจีน
  • ชมกำแพงเมืองเซียงหยาง
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
28 มกราคม 2567 - 3 กุมภาพันธ์ 2567
44,800 บาท
7,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
25 กุมภาพันธ์ 2567 - 2 มีนาคม 2567
44,800 บาท
7,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
3 มีนาคม 2567 - 9 มีนาคม 2567
44,800 บาท
7,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
17 มีนาคม 2567 - 23 มีนาคม 2567
44,800 บาท
7,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
24 มีนาคม 2567 - 30 มีนาคม 2567
44,800 บาท
7,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
2 เมษายน 2567 - 8 เมษายน 2567
44,800 บาท
7,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
10 เมษายน 2567 - 16 เมษายน 2567
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
14 เมษายน 2567 - 20 เมษายน 2567
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
28 ม.ค. 2567 - 3 ก.พ. 2567
ผู้ใหญ่
44,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44,800 บาท
สถานะ
รับได้
25 ก.พ. 2567 - 2 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
44,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44,800 บาท
สถานะ
รับได้
3 มี.ค. 2567 - 9 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
44,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44,800 บาท
สถานะ
รับได้
17 มี.ค. 2567 - 23 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
44,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44,800 บาท
สถานะ
รับได้
24 มี.ค. 2567 - 30 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
44,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44,800 บาท
สถานะ
รับได้
2 เม.ย. 2567 - 8 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
44,800 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44,800 บาท
สถานะ
รับได้
10 เม.ย. 2567 - 16 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
48,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
48,800 บาท
สถานะ
รับได้
14 เม.ย. 2567 - 20 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
48,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
48,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง