ANHUI JIANGXI เขาหวงซาน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ 6วัน

44,800 บาท

ขึ้นเขาหวงซานสุดยอดคีรีจีน หุบเขาเทวดาวั่งเชียนกู่ นั่งกระเช้าหมู่บ้านสวยที่สุดในจีน“หวงหลิ่ง” ล่องเรืออู่หนี่วโจว เมืองเซรามิกจิ่งเต๋อเจิ้น มรดกโลกหงชุน ไม่ลงร้านรัฐบาล (พักหวงซาน1คืน)

ทัวร์หวงซาน อูเจิ้น อวู่หยวน 8 วัน (พักหวงซาน1คืน)

รายละเอียดทัวร์จีน

บินตรงลงหวงซาน พักบนเขาหวงซาน 1คืน ไม่ลงร้านรัฐบาล

ขึ้นเขาหวงซานสุดยอดคีรีจีน  หุบเขาเทวดาวั่งเชียนกู่ 

นั่งกระเช้าหมู่บ้านสวยที่สุดในจีน“หวงหลิ่ง” ล่องเรืออู่หนี่วโจว

เมืองเซรามิกจิ่งเต๋อเจิ้น มรดกโลกหงชุน

 

อุ่นใจไปกับเราแกรนด์ทัวร์

สอบถามทัวร์ต่างประเทศ 0863401100 / 0863402200

www.grandtour.co.th

www.grandtourchina.com

 

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
13 กันยายน 2567 - 18 กันยายน 2567
44,800 บาท
8,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
18 กันยายน 2567 - 23 กันยายน 2567
44,800 บาท
8,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
9 ตุลาคม 2567 - 14 ตุลาคม 2567
44,800 บาท
8,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
25 ตุลาคม 2567 - 30 ตุลาคม 2567
44,800 บาท
8,800 บาท
44,800 บาท
เต็ม
15 พฤศจิกายน 2567 - 20 พฤศจิกายน 2567
44,800 บาท
8,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
20 พฤศจิกายน 2567 - 25 พฤศจิกายน 2567
44,800 บาท
8,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
6 ธันวาคม 2567 - 11 ธันวาคม 2567
44,800 บาท
8,800 บาท
44,800 บาท
รับได้
13 ก.ย. 2567 - 18 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
44,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44,800 บาท
สถานะ
รับได้
18 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
44,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44,800 บาท
สถานะ
รับได้
9 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
44,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44,800 บาท
สถานะ
รับได้
25 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
44,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44,800 บาท
สถานะ
เต็ม
15 พ.ย. 2567 - 20 พ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
44,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44,800 บาท
สถานะ
รับได้
20 พ.ย. 2567 - 25 พ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
44,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44,800 บาท
สถานะ
รับได้
6 ธ.ค. 2567 - 11 ธ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
44,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
44,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง