เฉิงตู ซีอาน เทียนสุ่ย หลันโจว ตุนหวง จางแย่ 8วัน

64,800 บาท

สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี วัดฝ่าเหมิน โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน ถ้าโมเกาคู ขี่อูฐไปชมสระน้ำวงพระจันทร์ นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

  • ชมสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
  • ชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ชั้นนําของประเทศจีน
  • ชมวัดฝ่าเหมินตั้งอยู่เขตเป่าจี
  • รถไฟความเร็วสูง
  • ชม ศาลเจ้าฝูซี ศาลที่ระลึกของบรรพบุรุษชาวจีน
  • ชม ถ้ำพุทธศิลป์ม่ายจีซาน ได้อนุรักษ์พระพุทธรูปปั้น 194 องค์ พระพุทธรูปหินสลัก กว่า 7,000 องค์และภาพผนัง
  • ชม  ถ้ำมั่วเกาคู ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองตุนหวง
  • เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน
  • ขี่อูฐไปชมสระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดหรือ โอเอซิส
  • หุบเขาสายรุ้ง หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain  จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์  มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง