เจาะลึกหูหนาน ฉางซา เสาซาน เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย 7วัน

49,800 บาท

เที่ยวแบบเจาะลึกมณฑลหูหนาน 7วัน พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

เจาะลึกหูหนาน ฉางซา เสาซาน เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย 7วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว  «««««  ไม่ลงร้านรัฐบาล

« บ้านเก่าประธานเหมาเจ๋อตง

« ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง อายุมากกว่า 400ปี

« ขึ้น เขาเทียนเหมินซาน ชมประตูสวรรค์ สัมผัสระเบียงกระจก

« ชม แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย ท้าความเสียวโดยการข้ามสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในจีน

« เที่ยว อุทยานจางเจียเจี้ย ขึ้นเขาอวตาร เทียนจื่อซาน

« ขึ้น ลิฟท์แก้วไป่หลง

« ชมสองโชว์ โชว์เซียนกู่ฉิง ที่แสดงวัฒนธรรมและเรื่องราวของเมืองจางเจียเจี้ย

และ โชว์นางพญาจิ้งจอก

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
2 กันยายน 2566 - 8 กันยายน 2566
49,800 บาท
9,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
21 ตุลาคม 2566 - 27 ตุลาคม 2566
49,800 บาท
9,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
18 พฤศจิกายน 2566 - 24 พฤศจิกายน 2566
49,800 บาท
9,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
5 ธันวาคม 2566 - 11 ธันวาคม 2566
49,800 บาท
9,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
24 พฤษภาคม 2567 - 30 พฤษภาคม 2567
2 ก.ย. 2566 - 8 ก.ย. 2566
ผู้ใหญ่
49,800 บาท
พักเดี่ยว
9,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49,800 บาท
สถานะ
รับได้
21 ต.ค. 2566 - 27 ต.ค. 2566
ผู้ใหญ่
49,800 บาท
พักเดี่ยว
9,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49,800 บาท
สถานะ
รับได้
18 พ.ย. 2566 - 24 พ.ย. 2566
ผู้ใหญ่
49,800 บาท
พักเดี่ยว
9,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49,800 บาท
สถานะ
รับได้
5 ธ.ค. 2566 - 11 ธ.ค. 2566
ผู้ใหญ่
49,800 บาท
พักเดี่ยว
9,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49,800 บาท
สถานะ
รับได้
24 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง