เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ ตุนหวง ทูรูฟาน 8วัน7คืน

56,800บาท

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป ขี่อูฐไปชมสระน้ำวงพระจันทร์ นั่งรถไฟความเร็วสูง

รายละเอียดทัวร์จีน

เส้นทางสายไหม หลันโจว  กานซู 8วัน7คืน

หลันโจว หวู่เวย จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง ทูรูฟาน อูหลู่มู่ฉี

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป

กำหนดการเดินทาง 

15 – 22 กันยายน 2566

 27 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

10 – 17 พฤศจิกายน 2566

 

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
15-09-2023
59800
9800
59800
รับได้
27-10-2023
59800
9800
59800
รับได้
10-11-2023
56800
8800
56800
รับได้
15-09-2023
ผู้ใหญ่
59800
พักเดี่ยว
9800
เด็ก 2-11 ปี
59800
สถานะ
รับได้
27-10-2023
ผู้ใหญ่
59800
พักเดี่ยว
9800
เด็ก 2-11 ปี
59800
สถานะ
รับได้
10-11-2023
ผู้ใหญ่
56800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
56800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง