AUTUMN SHANGDONG ชิงเต่า จี่หนาน ไท่อาน ไท่ซาน ชวีฝู่ 7วัน

44,800 บาท

ชม ชิงเต่า โอเรียนเทิล มูฟวี่ เมโทรโพลิส สะพานจ้านเฉียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า ชมจัตุรัสหวู่ซื่อ   ชม ทะเลสาบต้าหมิงหู 

รายละเอียดทัวร์จีน

AUTUMN SHANGDONG ชิงเต่า จี่หนาน ไท่อาน ไท่ซาน ชวีฝู่ 7วัน

ชม ชิงเต่า โอเรียนเทิล มูฟวี่ เมโทรโพลิส

สะพานจ้านเฉียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า

ชมจัตุรัสหวู่ซื่อ   ชม ทะเลสาบต้าหมิงหู ทะเลสาบนี้เกิดจากบ่อน้ำใต้ดิน

หุบเขาหงเย่กู่

เขาไท่ซาน  ภูเขาอันดับหนึ่งในใต้หล้า

ชม หนานเทียนเหมิน หรือประตูใต้แห่งทางสวรรค์

ชม วัดขงจื๊อ สุสานขงจื๊อและสุสานตระกูลข่ง

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
15-10-2020
44,800
7,000
44,800
รับได้
22-10-2020
44,800
7,000
44,800
รับได้
15-10-2020
ผู้ใหญ่
44,800
พักเดี่ยว
7,000
เด็ก 2-11 ปี
44,800
สถานะ
รับได้
22-10-2020
ผู้ใหญ่
44,800
พักเดี่ยว
7,000
เด็ก 2-11 ปี
44,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง