NEWไซบีเรีย นั่งรถไฟสายทรานไซบีเรีย 8วัน7คืน

เริ่มที่ 79,900 บาท

โนโวซีบีสค์ เอียคุสต์ ทะเลสาบไบคาล ล่องเรือทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก  นั่งรถจิ๊บ4X4ตะลุยเกาะโฮลค์ฮอน

รายละเอียดทัวร์จีน

โนโวซีบีสค์ – เอียคุสต์ – ทะเลสาบไบคาล
ล่องเรือทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก  นั่งรถจิ๊บ4X4ตะลุยเกาะโฮลค์ฮอน

  • เมืองนิวไซบีเรีย เมืองสะพานเชื่อมยุโรป – จีนคาซัค
  • สัมผัสบรรยากาศ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ ทรานไซบีเรีย
  • ล่องเรือทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก
  • นอนบนเกาะโฮสด์ฮอน สัมผัสธรรมชาติที่งดงาม อากาศอันบริสุทธิ์
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
07 - 14 เมษายน 2563
-
-
-
รับได้
14 - 21 เมษายน 2563
-
-
-
รับได้
28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563
-
-
-
รับได้
05 – 12 พฤษภาคม 2563
-
-
-
รับได้
02 – 09 มิถุนายน 2563
-
-
-
รับได้
16 – 23 มิถุนายน 2563
-
-
-
รับได้
30 มิถุนายน – 07 กรกฎาคม 2563
-
-
-
รับได้
21 -28 กรกฎาคม 2563
-
-
-
รับได้
11 – 18 สิงหาคม 2563
-
-
-
รับได้
01 – 08 กันยายน 2563
-
-
-
รับได้
โรงแรมพักห้องละ 2 ท่าน
-
-
-
-
บนรถไฟพักห้องละ 4 ท่าน เกรดมาตรฐาน
79,900
-
-
-
โรงแรมพักห้องละ 2 ท่าน
-
-
-
-
บนรถไฟพักห้องละ 2 ท่าน เกรดมาตรฐาน
83,900
-
-
-
เฉพาะโรงแรมพักเดี่ยว บนรถไฟ พัก 4 ท่าน
-
16,800
-
-
07 - 14 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
-
พักเดี่ยว
-
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
14 - 21 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
-
พักเดี่ยว
-
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563
ผู้ใหญ่
-
พักเดี่ยว
-
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
05 – 12 พฤษภาคม 2563
ผู้ใหญ่
-
พักเดี่ยว
-
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
02 – 09 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
-
พักเดี่ยว
-
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
16 – 23 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
-
พักเดี่ยว
-
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
30 มิถุนายน – 07 กรกฎาคม 2563
ผู้ใหญ่
-
พักเดี่ยว
-
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
21 -28 กรกฎาคม 2563
ผู้ใหญ่
-
พักเดี่ยว
-
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
11 – 18 สิงหาคม 2563
ผู้ใหญ่
-
พักเดี่ยว
-
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
01 – 08 กันยายน 2563
ผู้ใหญ่
-
พักเดี่ยว
-
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
โรงแรมพักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่
-
พักเดี่ยว
-
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
-
บนรถไฟพักห้องละ 4 ท่าน เกรดมาตรฐาน
ผู้ใหญ่
79,900
พักเดี่ยว
-
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
-
โรงแรมพักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่
-
พักเดี่ยว
-
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
-
บนรถไฟพักห้องละ 2 ท่าน เกรดมาตรฐาน
ผู้ใหญ่
83,900
พักเดี่ยว
-
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
-
เฉพาะโรงแรมพักเดี่ยว บนรถไฟ พัก 4 ท่าน
ผู้ใหญ่
-
พักเดี่ยว
16,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
-

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง