ทัวร์ไซบีเรีย BLUE ICE BAIKAL 7วัน6คืน

เริ่มที่ 68,800 บาท

นอนเกาะ2คืน นั่ง Hovercraft ตะลุยน้ำแข็งจุใจ ชม Blue eye of Siberia นั่งเคเบิลคาร์ชมวิวทะเลสาบไบคาล สนุกสนานกิจกรรมสุนัขลากไซบีเรียน

รายละเอียดทัวร์จีน

เอียคุตส์ – ลิสต์เวียนก้า – เกาะโฮลค์ฮอน
นอนเกาะ2คืน นั่ง Hovercraft ตะลุยน้ำแข็งจุใจ ชม Blue eye of Siberia
นั่งเคเบิลคาร์ชมวิวทะเลสาบไบคาล – สนุกสนานกิจกรรมสุนัขลากไซบีเรียน

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
16-22 มีนาคม2563
-
-
-
-
ผู้ใหญ่ 10ท่าน
74,800
9,800
-
รับได้
ผู้ใหญ่ 12ท่าน
72,800
9,800
-
รับได้
ผู้ใหญ่ 16ท่าน
69,900
9,800
-
รับได้
ผู้ใหญ่ 20ท่าน
68,800
9,800
-
รับได้
16-22 มีนาคม2563
ผู้ใหญ่
-
พักเดี่ยว
-
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
-
ผู้ใหญ่ 10ท่าน
ผู้ใหญ่
74,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
ผู้ใหญ่ 12ท่าน
ผู้ใหญ่
72,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
ผู้ใหญ่ 16ท่าน
ผู้ใหญ่
69,900
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
ผู้ใหญ่ 20ท่าน
ผู้ใหญ่
68,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง