ทริปถ่ายภาพ ไซบีเรีย-ไบคาลน้ำแข็ง BLUE ICE BAIKAL 7วัน6คืน

โปรดสอบถาม

นั่ง Hovercraft ตะลุยน้ำแข็งจุใจ ชม Blue eye of Siberia นั่งเคเบิลคาร์ชมวิวทะเลสาบไบคาล สนุกสนานกิจกรรมสุนัขลากไซบีเรียน

รายละเอียดทัวร์จีน

เอียคุตส์ – ลิสต์เวียนก้า – เกาะโฮลค์ฮอน
นอนเกาะ2คืน นั่ง Hovercraft ตะลุยน้ำแข็งจุใจ ชม Blue eye of Siberia
นั่งเคเบิลคาร์ชมวิวทะเลสาบไบคาล – สนุกสนานกิจกรรมสุนัขลากไซบีเรียน

 

  • ชมโบสถ์คาซาน โบสถ์ที่สวยงาม โดดเด่นที่สุดของเมืองเอียคุสต์
  • ชมหมู่บ้านลิสต์เวียนก้าบนหุบเขา ริมทะเลสาบไบคาล 
  • นั่งกระเช้าชมจุดชมวิวบนยอดเขา เนินเชียร์สกี้เพื่อชมวิวจากมุมสูงของทะเลสาบไบคาล
  • สนุกสนานนั่งรถเลื่อนไซบีเรียน 
  • นั่งเรือ Khivus Hovercraft ชมเกาะโอลค์ฮอน 
  • อิสระถ่ายภาพจุดไฮไลท์ ถ้ำน้ำแข็งงอก
  • นําท่านชมโขดหินสามพี่น้อง Three Brothers Rock ตามตํานานในสมัยอาณานิคม

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
16-22 มีนาคม2563
-
-
-
-
ผู้ใหญ่ 10ท่าน
74,800
9,800
-
รับได้
ผู้ใหญ่ 12ท่าน
72,800
9,800
-
รับได้
ผู้ใหญ่ 16ท่าน
69,900
9,800
-
รับได้
ผู้ใหญ่ 20ท่าน
68,800
9,800
-
รับได้
16-22 มีนาคม2563
ผู้ใหญ่
-
พักเดี่ยว
-
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
-
ผู้ใหญ่ 10ท่าน
ผู้ใหญ่
74,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
ผู้ใหญ่ 12ท่าน
ผู้ใหญ่
72,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
ผู้ใหญ่ 16ท่าน
ผู้ใหญ่
69,900
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
ผู้ใหญ่ 20ท่าน
ผู้ใหญ่
68,800
พักเดี่ยว
9,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง