BEAUTIFUL ไหหลำ ไหโขว่ โป๋อ่าว ซิงหลง ซานย่า 6วัน 5คืน

40,800 บาท

อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี – แม้ว  เจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า นั่งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ที่“เทียนหยาไหเจี่ยว”

BEAUTIFUL ไหหลำ ไหโขว่ โป๋อ่าว ซิงหลง ซานย่า 6วัน 5คืน

รายละเอียดทัวร์จีน

BEAUTIFUL ไหหลำ ไหโขว่ โป๋อ่าว ซิงหลง ซานย่า 6วัน 5คืน

อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง

หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี – แม้ว  เจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า

นั่งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ที่“เทียนหยาไหเจี่ยว”

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง