BEAUTIFUL ไหหลำ ไหโขว่ โป๋อ่าว ซิงหลง ซานย่า 6วัน 5คืน

40,800 บาท

อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี – แม้ว  เจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า นั่งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ที่“เทียนหยาไหเจี่ยว”

รายละเอียดทัวร์จีน

BEAUTIFUL ไหหลำ ไหโขว่ โป๋อ่าว ซิงหลง ซานย่า 6วัน 5คืน

อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง

หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี – แม้ว  เจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า

นั่งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ที่“เทียนหยาไหเจี่ยว”

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
พัก 4 ดาว
40,800
6,800
40,800
รับได้
พัก 5 ดาว
43,000
9,000
43,000
รับได้
พัก 4 ดาว
ผู้ใหญ่
40,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
40,800
สถานะ
รับได้
พัก 5 ดาว
ผู้ใหญ่
43,000
พักเดี่ยว
9,000
เด็ก 2-11 ปี
43,000
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง