เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี คังติ้ง ตันปา 6วัน5คืน บินการบินไทย TG

38,800บาท

ธรรมชาติพิสุทธิ์ อารยธรรมทิเบต ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย ชม อุทยานมู่เกอโช่ว หรือ ทะเลสาบคนป่า  สุดยอดอุทยานความงามที่ไม่เป็นรองใคร ไม่แพ้อุทยานระดับ 5 ดาว “จิ่วจ้ายโกว” 

รายละเอียดทัวร์จีน

ธรรมชาติพิสุทธิ์ อารยธรรมทิเบต ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย

  • ชม ซวงเฉียวโกว หรือหุบเขาสะพานคู่
  • ชม สะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน สะพานหลู่ติ้งเฉียว 
  • ชม อุทยานมู่เกอโช่ว หรือ ทะเลสาบคนป่า  สุดยอดอุทยานความงามที่ไม่เป็นรองใคร ไม่แพ้อุทยานระดับ 5 ดาว “จิ่วจ้ายโกว”
  • ชม หอเตียวโหลว ป้อมโบราณของตันปา
  • ช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี 

กำหนดการเดินทาง          

11 – 16 พฤษภาคม , 1 – 6 มิถุนายน , 22 – 27 มิถุนายน2566

 | สอบถาม 086-3401100  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
11 พฤษภาคม 2563
38800
5800
38800
รับได้
01 มิถุนายน 2563
38800
5800
38800
รับได้
22 มิถุนายน 2563
38800
5800
38800
รับได้
11 พฤษภาคม 2563
ผู้ใหญ่
38800
พักเดี่ยว
5800
เด็ก 2-11 ปี
38800
สถานะ
รับได้
01 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
38800
พักเดี่ยว
5800
เด็ก 2-11 ปี
38800
สถานะ
รับได้
22 มิถุนายน 2563
ผู้ใหญ่
38800
พักเดี่ยว
5800
เด็ก 2-11 ปี
38800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง