DISCOVERY YUNNAN คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง 8วัน7คืน

โปรดสอบถาม

เยือนดินแดนในฝัน เที่ยวครบไฮไลท์ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน อลังการโชว์จางอวี้โหมว บินภายใน 2 เที่ยว

DISCOVERY YUNNAN คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง 8วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

 • แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON
 • ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก  – อลังการโชว์จางอวี้โหมว
 • ชมสุดยอดเมืองโบราณ  เมืองมรดกโลกลี่เจียง  / เมืองโบราณจงเตี้ยน
 • ชม วัดลามะซงจ้านหลิน  ได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย
 • ขึ้น หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด
 • ชมสระมังกรดำ ที่มีน้ำใสจนสะท้อนทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยก
 • ชม ช่องแคบเสือกระโจน  ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก  
 • ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก              
 • สายการบิน

  โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง