DISCOVERY YUNNAN คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง 8วัน

เยือนดินแดนในฝัน เที่ยวครบไฮไลท์ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน อลังการโชว์จางอวี้โหมว บินภายใน 2 เที่ยว