DISCOVERY YUNNAN คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง 7วัน 6คืน

โปรดสอบถาม

เยือยดินแดนในฝัน เที่ยวครบไฮไลท์ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน อลังการโชว์จางอวี้โหมว บินภายใน 2 เที่ยว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง

  • แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON
  • ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก  – อลังการโชว์จางอวี้โหมว
  • ชมสุดยอดเมืองโบราณ  เมืองมรดกโลกลี่เจียง  / เมืองโบราณจงเตี้ยน
  • ชม วัดลามะซงจ้านหลิน  ได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย
  • ขึ้น หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด
  • ชมสระมังกรดำ ที่มีน้ำใสจนสะท้อนทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยก
  • ชม ช่องแคบเสือกระโจน  ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก  
  • ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก
  • พิเศษ ลิ้มรส เมนูอาหารกวางตุ้ง  / สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด
  • โดยสายการบิน MU   บินภายใน 2 เที่ยว                           

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง