DISCOVERY YUNNAN คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง 6วัน 5คืน

โปรดสอบถาม

เยือนดินแดนในฝัน ชมภูเขาหิมะมังกรหยก  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน อลังการโชว์จางอวี้โหมว ชมเมืองโบราณลี่เจียง บินภายใน 2 เที่ยว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง

 • แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON
 • ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก  – อลังการโชว์จางอวี้โหมว
 • ขึ้น หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด
 • ชมสุดยอดเมืองโบราณ  เมืองมรดกโลกลี่เจียง  / เมืองโบราณจงเตี้ยน
 • ชมสระมังกรดำ ที่มีน้ำใสจนสะท้อนทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยก
 • ชม ช่องแคบเสือกระโจน  ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก  
 • ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก
 • พิเศษ ลิ้มรส เมนูอาหารกวางตุ้ง  / สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด
 • โดยสายการบิน MU   บินภายใน 2 เที่ยว
 • สายการบิน

  โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง