เชียงราย ดอยแม่สลอง เหนือสุดแดนสยาม 4วัน2คืน

8,900 บาท

เชียงราย ดอยแม่สลอง วัดร่องเสือเต้น วัดร่องขุ่น สัมผัสเมืองเหนือสุดแดนสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน

รายละเอียดทัวร์จีน

 

เชียงราย เหนือสุดแดนสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา 

  • วัดร่องขุ่นขึ้นชื่อลือชาความงดงามอลังการตามแบบฉบับของผู้สร้างคืออาจารย์เฉลิมชัย
  • วัดร่องเสือเต้นงดงามเลอค่าสไตล์ไทยประยุกต์
  • ไร่บุญรอด ชมไร่ชา ทุ่งคอสมอส ชมวิวจิบชา
  • บ้านหล่อโย เมืองลับในป่าใหญ่ สัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาอาข่า
  • ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชากลางหุบเขา 
  • พระตำหนักดอยตุง  ดอกไม้เมืองหนาว กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา
  • พิเศษ !! นอนดอยแม่สลอง โอบกอดทะเลหมอก

 

ล่องเมืองเหนือ สถานที่สวยอากาศบริสุทธิ์ สัมผัสความงามแห่งขุนเขา

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
2-5 พฤศจิกายน 2563
8,900
2,500
-
รับได้
9-12 พฤศจิากยน 2563
8,900
2,500
-
รับได้
7-10 ธันวาคม 2563
9,900
2,900
-
รับได้
2-5 พฤศจิกายน 2563
ผู้ใหญ่
8,900
พักเดี่ยว
2,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
9-12 พฤศจิากยน 2563
ผู้ใหญ่
8,900
พักเดี่ยว
2,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
7-10 ธันวาคม 2563
ผู้ใหญ่
9,900
พักเดี่ยว
2,900
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง