PACKAGE BEIJING ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม 4วัน

โปรดสอบถาม

แพ็คเกจทัวร์จีน เที่ยวส่วนตัว 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน นครหลวงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม

รายละเอียดทัวร์จีน

แพ็คเกจทัวร์ส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน

-กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
-จัตุรัสเทียนอันเหมิน
-พระราชวังต้องห้ามกู้กง
-ถนนหวังฝู่จิ่ง
-กงหวังฝู่ วังเก่าตั้งแต่สมัยจักรพรรดิหงอู่ ราชวงศ์หมิง
-ย่านนานโหล่วกู่เซี่ยง
-พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง